Bądź jednym z nas!

 • zarządza określonymi projektami w firmie
 • sporządza biznesplan; dokonuje analizy jakościowej i ilościowej rynku
 • budżetuje projekt oraz czuwa nad zgodnością działań z prawem
 • opracowuje strategię działań w ramach danego projektu
 • sporządza raporty z działań
komputer
 • zbiera informacje o klientach i ich potrzebach
 • dokonuje analizy rynkowej, kontroluje trendy
 • jest pomysłodawcą nowych produktów lub wybiera je z różnych źródeł
 • wprowadza nowe produkty; kontroluje konkurencję
 • planuje sprzedaż; opracowuje plan rozwoju produktu
 • wprowadza innowacje, udoskonalenia już istniejących produktów
 • tworzy analizy finansowe produktu, przewiduje sytuacje kryzysowe
komputer
 • utrzymuje bezpośredni kontakt z klientami
 • dba o utrzymanie pozytywnych relacji z klientami
 • prognozuje oczekiwania klienta
 • wspomaga dział kreacji informacjami na temat potrzeb klienta, bieżącymi danymi
 • współpracuje z zewnętrznymi podmiotami
 • opracowuje pomysły, koszt i harmonogram działań dla klienta
komputer
 • przygotowuje informacje dla mediów
 • organizuje konferencje prasowe
 • dba o pozytywny wizerunek firmy w mediach
 • PR wewnętrzny:
 • opracowuje strategię komunikacji wewnętrznej
 • redaguje materiały komunikowania i informowania pracowników (gazetki, broszury, kalendarze…)
 • organizuje imprezy integracyjne i okolicznościowe dla pracowników
 • dba o pozytywny wizerunek firmy wśród pracowników
 • komunikuje się i buduje relacje z bezpośrednim otoczeniem, dziennikarzami, inwestorami, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi itd
 • prowadzi działalność prospołeczną, charytatywną
 • sporządza plan działania w sytuacji kryzysowej i zarządza działaniami, kiedy taka się zdarzy (PR kryzysowy)
komputer
 • planuje i realizuje strategię komunikacji w mediach społecznościowych: blogi, fora, platformy typu Facebook, Twitter, Pinterest
 • buduje społeczność wokół marek i produktów
 • aktywizuje społeczności
 • prowadzi PR kryzysowy w mediach społecznościowych
komputer
 • wykonuje czynności administracyjno-biurowych:
  • segreguje dokumenty, wprowadza dane do systemu, obsługuje pocztę przychodzącą i wychodzącą, obsługuje centralę telefoniczną
 • inicjuje i prowadzi procesy zakupowe
 • dba o stan przestrzeni biurowej oraz efektywność działań w obszarze administracji
 • zapewnia wsparcie pracownikom w dziale sprzedaży oraz wsparcie przy administrowaniu powierzchni biurowych
 • realizuje inne zadania przydzielone w ramach wsparcia pozostałych działów
komputer
Powrót